Michael Komm: CESTY
Michael Komm:
V Mongolské stepi se nacházejí kozy, ovce, jurty a občas i sochy. Ty pocházejí ze dvou historických obdobi: (i) 13.-14. století (z období Mongolského impéria) a (ii) ze 7. století, z tzv. Turkického období. V obou případech sochy sloužily jako součást hrobů významných aristokratů a válečníků. Sochy se dodnes těší úctě místních obyvatel, kteří brání tomu, aby byly odváženy do muzeí. A tak pokud je chce člověk vidět, tak se musí vypravit na dlouhou cestu nekonečnou stepí jižního Mongolska.