Michael Komm: CESTY
Michael Komm:
Aranské ostrovy se nacházejí na západním pobřeží Irské republiky. Jsou to malé, a na první pohled nevýznamné útvary, pro Iry jsou ale velmi důležité - je to jedno z mála území, kde je převládajícím jazykem irština. Vápencové krasty ze kterých jsou ostrovy jsou samy o sobě neúrodné, aby na nich rostla alespoň tráva, je nutné je pravidelně hnojit sušenou mořskou trávou. Přesto právě sem mnoho Irů utíkalo před hladomorem v polovině 19. století.